Спецификации


Овој производ е декоративен материјал што може да се инсталира многу лесно и брзо и не

е потребен никаков професионален алат.Благодарение на рељефниот изглед

не се разликува дека е вештачки производ.